Prijemni ispit na Univerzitetskom studiju Farmacija (integrisani studij I i II ciklusa) - utorak, 07.07.2020.godine u 11 sati

Prijemni ispit iz biologije i hemije za kandidate koji zaključno sa 03.07.2020.godine konkurišu za redovan studij uz plaćanje na univerzitetskom studiju Farmacija održat će se u utorak, 07.07.2020.godine u 11 sati u učionici broj 207 (I sprat) u zgradi Nastavničkog fakulteta.
 
Prijemni ispit nije eliminatoran.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu ili neki drugi drugi dokument sa slikom.