Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2019/2020.godini

I termin - 24.08. - 09.09.2020.godine

II termin - 10.09. - 26.09.2020.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

U prilogu se nalaze termini ispitnih rokova po Odsjecima (KOJI SU OBJAVLJENI NA SISTEMU 24.7.2020.GODINE)

Drugi (dodatni) ispitni rok u septembru za sve ispite se plaća 80 KM po predmetu. Ispiti se prijavljuju putem sistema najkasnije dan prije ispita te su studenti obavezni donijeti uplatnicu u studentsku službu.


Za svaki prijavljeni ispit automatski se u sistemu evidentira dug od 80 KM, koji poništava studentska služba kada primi uplatnicu.


Napomena: Studenti koji prijave ispit, a ne donesu uplatnicu na studentsku službu, neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu. Njihovo ime neće naći na spisku profesora dok se ne izmiri dug odnosno dok studentska služba ne primi uplatnicu za dodatni rok.


UPUTSTVO ZA UPLATU:

Studenti I ciklusa/dodiplomskog studija

Svrha doznake: N4131/D4131/Z4131 (zavisno od studija)-Polaganje ispita na I ciklusu u dodatnim rokovima

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

___________________________________________________________

Studenti II ciklusa/diplomskog studija


Svrha doznake: N4132-Polaganje ispita na II ciklusu u dodatnim rokovima-po ispitu

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


Slovna oznaka za svrhu doznake ovisi o Fakultetu/Studijskom programu:

N-NASTAVNIČKI FAKULTET

Z-ZDRAVSTVENA NJEGA

D-DIZAJN INTERIJERA