Uplata druge rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta, studija Zdravstvena njega, Dizajn interijera i Farmacija po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
 
 
PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija (studenti Nastavničkog fakulteta)
 
REDOVAN STUDIJ

  -uplatnica od 200 KM svrha doznake: N1101-Uplata za ljetni semestar-akad.2020/2021.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1207-DRUGA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA-Prva godina - I put upisani
 
 
 REDOVAN STUDIJ

  -uplatnica od 200 KM svrha doznake: Z1101-Uplata za ljetni semestar-akad.2020/2021.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1207-DRUGA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1306-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ DIZAJN INTERIJERA - PRVI PUT UPISANI
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uplatnica 600 KM svrha doznake: D1203-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ FARMACIJA - PRVI PUT UPISANI
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uplatnica 700 KM svrha doznake: FM1206-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290031, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
 
 
DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)

 
REDOVAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1501-RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.20202021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
 
 
 REDOVAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 
 -uplatnica od 200/240/280/320 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita), svrha doznake: N1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
REDOVAN STUDIJ-Zdravstvena njega
 
 
 -uplatnica od 200/240/280/320 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita), svrha doznake: Z1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1208-DRUGA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1208-DRUGA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Dizajn interijera
 
 -uplatnica od 600 KM svrha doznake: D1208-DRUGA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 ______________________________________________________________________________________________________________

OBNOVE PRVE, DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE
 
 
REDOVAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 
 -uplatnica od 400 KM , svrha doznake: N1104-RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 500 KM , svrha doznake: Z1210 - DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Dizajn interijera
 
 -uplatnica od 280 KM (zavisno od broja nepoloženih ispita i duga u indexu), svrha doznake: D1210-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 280/500 KM (zaviso od broja nepoloženih ispita i duga u indexu), svrha doznake: N1310-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.
POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,
ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Z,
ZA DIZAJN INTERIJERA D.
ZA FARMACIJU FM