Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2020.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2020.godini da su obavezni  najkasnije do 10.02.2021.godine na ime troškova izrade diplome uplatiti sljedeće:
 
PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ 

- 100 KM (stotinu KM), svrha doznake: N4114-IZDAVANJE DIPLOME PRVOG CIKLUSA STUDIJA,  žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet
 

 DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ
- 200 KM (dvije stotine KM), svrha doznake: N4117-IZDAVANJE DIPLOME DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet


Uplatnicu ste dužni sačuvati i na dan promocije, doći u studentsku službu Nastavničkog fakulteta da se potpišete u matičnu knjigu, ako planirate prisustvovati svečanoj dodjeli diploma.

Molimo diplomirane studente s područja Mostara i okoline da u periodu od   01.02. – 10. februara 2021.godine dođu u studentsku službu sa uplatnicom da se potpišu u matičnu knjigu, ako planiraju prisustvovati svečanoj dodjeli diploma, da bi izbjegli ogromne gužve na dan promocije.

Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diploma, jer u skladu sa članom 4., stav.4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplome o završenom studiju u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, će morati platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

Promocija diplomiranih studenata Nastavničkog fakulteta koji su svoj studij završili u 2020. godini, održat će se u  subotu, 13.02.2021. godine u 10.00 sati u zgradi Nastavničkog fakulteta - uč.br.206. Studenti će na mail dobiti raspored dodjele diploma (po abecednom redu).