STRUČNA PREDAVANJA ZA STUDENTE I STUDENTICE ODSJEKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Nastavnički fakultet/Odsjek psihologija i sociologija imati će dva stručna predavanja u sklopu predmeta Sociologija praka i spolnosti.

Prvo predavanje je predviđeno u srijedu 28.aprila u 12 sati. U pitanju je Abida Pehlić, magistrica sociologije i predsjednica udruženja Novi put. Predavanje će biti na temu Rodno zasnovano nasilje – uzroci i posljedice.

Drugo predavanje je predviđeno u srijedu 5.maja u 10 sati. Tema predavanja je terapeutsko iskustvo rada s žrtvama porotičnog nasilja – profil žrtve i komunikacija s žrtvama. U pitanju je psihologinja Dijana Tadić  i predsjednica udrženja Žena BiH.

 

Predavanja su zbog pandemije predviđena samo za studentice i studente Odsjeka, te se odvijaju putem Microsoft teams sistema.

Javna predavanja za šire građanstvo će biti nadam se u boljim uvjetima biti sljedeće akademske godine!