Uplata treće rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente te studente-imatrikulante da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
 
 
PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija (studenti Nastavničkog fakulteta)
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1207-TREĆA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ DIZAJN INTERIJERA - PRVI PUT UPISANI
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uplatnica 600 KM svrha doznake: D1203-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ FARMACIJA - PRVI PUT UPISANI
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uplatnica 600 KM svrha doznake: FM1206-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290031, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
 
 
DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)

 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1208-TREĆA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Dizajn interijera
 
 -uplatnica od 600 KM svrha doznake: D1208-TREĆA RATA ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 ______________________________________________________________________________________________________________

OBNOVE ČETVRTE GODINE
 
 
 
VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM, svrha doznake: N1310-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
UPLATA DRUGE RATE ZA IMATRIKULACIJU-AKADEMSKA 2020/2021.GODINA
 
 
REDOVAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 160/200/245 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i evidentiranog duga u indexu), svrha doznake: N1106-DRUGA RATA ZA IMATRIKULACIJU-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 370 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i evidentiranog duga u indexu), svrha doznake: N1311-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2020/2021.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 
 
MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.
 
 
POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,
ZA DIZAJN INTERIJERA D.
ZA FARMACIJU FM