Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.god.

I termin -30.08. - 11.09.2021.godine

II termin - 13.09. - 25.09.2021.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

U prilogu se nalaze termini ispitnih rokova po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.


Studenti imatrikulanti prijavljuju ispite popunjavanjem starih prijava koje besplatno mogu preuzeti u studentskoj službi. Drugi septembarski - dodatni rok se plaća 80 KM po predmetu.

Drugi (dodatni) ispitni rok u septembru za sve ispite se plaća 80 KM po predmetu.


Prijava ispita za DRUGI - DODATNI ROK U SEPTEMBRU vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi. Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti i uplatnicu za dodatni rok. Dodatni rok moguće je prijaviti najkasnije dan prije ispita. Ukoliko niste u mogućnosti izvršiti prijavu ispita u propisanom roku, moguće je izvršiti prijavu i na dan ispita uz prethodnu najavu eMailom studentskoj službi.

Svi ostali redovni rokovi prijavljuju se putem sistema eUNMO.


UPUTSTVO ZA UPLATU ZA DRUGI - DODATNI ISPITNI ROK (PO ISPITU):

 

 

Studenti I ciklusa/dodiplomskog studija

 

 

Svrha doznake: N413O-Polaganje ispita na I ciklusu u dodatnim rokovima-po ispitu

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

___________________________________________________________

Studenti II ciklusa/diplomskog studija


Svrha doznake: N4131-Polaganje ispita na II ciklusu u dodatnim rokovima-po ispitu

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet