Ovjera I semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

Ovjera I (prvog) semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije za kandidate druge generacije vršit će se u periodu od 25.08. - 03.09.2021.godine svakim radnim danom u studentskoj službi Fakulteta.
 
Za ovjeru je potrebno sljedeće:
 
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima
- uplatnica rate za drugi semestar, iznos: 2500 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: N1701-uplata rate za drugi semestar, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet