Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2021/2022.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE I i II ciklusa NASTAVNIČKOG FAKULTETA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2021.god.)

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2020/2021.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/ odnosno VI semestar za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA(upisani prvi put u akademskoj 2020/2021.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NEĆE POLOŽITI SVE ISPITE ODNOSNO NEĆE OKONČATI STUDIJ odbranom završnog/diplomskog radazaključno sa 30.9.2021.godine, da su dužni u akademskoj 2021/2022.godini (staž traje zaključno sa 31.03.2022.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od

04.10 - 08.10.2021.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.


Molimo studente da ispoštuju rok za upis apsolventskog staža, POSEBNO STUDENTI KOJI IMAJU NEPOLOŽENE ISPITE, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u oktobru 2021.godine.


MOLIMO STUDENTE DA OBRATE PAŽNJU NA KATEGORIJE I NA DIO KOJI SE TIČE UPLATE OD 70 KM.


ZA UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA JE POTREBNO SLJEDEĆE:


PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ – 180 ECTS/240 ECTS


REDOVAN STUDIJ


1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity


2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući završni rad ako imaju) sa brojem ECTS bodova


3. uplatnica od 50 KM, svrha doznake: N1105-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


4. uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 70 KM)*


* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.


*2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.


REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE


1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity


2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući završni rad ako imaju) sa brojem ECTS bodova


3. uplatnica od 100 KM, svrha doznake: N1211-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


4. uplatnica od 70 KM, svrgha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 70 KM)*


* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.


2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.


VANREDAN STUDIJ1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity


2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući završni rad ako imaju) sa brojem ECTS bodova


3. uplatnica od 100 KM, svrha doznake: N1310-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


4. uplatnica od 70 KM, svrgha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 70 KM)*


* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.


2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,


te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ - 60 ECTS i 120 ECTS


REDOVAN STUDIJ


1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity


2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući DIPLOMSKI RAD) sa brojem ECTS bodova


3. uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N1504-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


4. uplatnica od 70 KM, svrgha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 70 KM)*


* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.


* 2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,


te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ


1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity


2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući DIPLOMSKI RAD) sa brojem ECTS bodova


3. uplatnica od 100 KM, svrha doznake: N1604-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


4. uplatnica od 70 KM, svrgha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 70 KM)*


* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.


* 2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.