Upis/produženje imatrikulacije u akademskoj 2021/2022.godini za studente-imatrikulante I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta (od 04.10.-08.10.2021.godine)

Obavještavamo studente - imatrikulante kojima status ističe 30.09.2021.godine, a koji su upisali semestar imatrikulacije u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni produžiti imatrikulaciju u akademskoj 2021/2022.godini (zaključno sa 31.03.2022.godine)


Upis imatrikulacije će se vršiti u periodu od


 

04.10. – 08.10.2021.godine, i to u sljedećim terminima svaki radni dan:


 

Ponedjeljak, 04.10.2021.godine – od 11-12.30.sati

Utorak, 05.10.2021.godine – od 11-12 sati

Srijeda, 06.10.2021.godine – od 11-12 sati

Četvrtak, 07.10.2021.godine – od 11-12 sati

Petak, 08.10.2021.godine – od 11-12 sati


 

 

 

I CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ - PRODUŽENJE IMATRIKULACIJE (ZA ONE KOJI SU UPISALI IMATRIKULACIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI

 

Za upis je potrebno:

 


REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2022.godine - za studente koji imaju nepoložene ispite

(Studenti koji su položili sve ispite u akademskoj 2020/2021.godini i koji su u toj godini uplatili 70 KM popunjavaju upisni materijal i plaćaju samo naknadu za odbranu završnog rada, kada dođu do te faze)


 

- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te ocjenama u eUniversity sistemu

- upisni materijal, kupiti u studentskoj službi

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1106-imatrikulacija-redovni studij za jedan semestar-akad.2021/2022.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet. (samo za student koji imaju ispite


Studenti koji su upisali imatrikulaciju u akademskoj 2020/2021.godini i popunjavali samo upisni materijal, isto to moraju učiniti i u akademskoj 2021/2022.godini

 


 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2022.godine

(Studenti koji su položili sve ispite u akademskoj 2020/2021.godini i koji su u toj godini uplatili 70 KM, popunjavaju upisni materijal i plaćaju samo naknadu za odbranu završnog rada, kada dođu do te faze)- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te unešenim ocjenama u eUniversity

- upisni materijal, kupiti u studentskoj službi

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1211-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2021/22.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

 

 

 

Studenti koji su upisali imatrikulaciju u akademskoj 2020/2021.godini i popunjavali samo upisni materijal, isto to moraju učiniti i u akademskoj 2021/2022.godini


VANREDAN STUDIJ -uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2022.godine

(Studenti koji su položili sve ispite u akademskoj 2020/2021.godini i koji su u toj godini uplatili 70 KM, popunjavaju upisni materijal i plaćaju samo naknadu za odbranu završnog rada, kada dođu do te faze)


 

- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima I unešenim ispitima u eUniversity

- upisni materijal, kupiti u studentskoj službi

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1311-imatrikulacija-vanredni studij- za jedan semestar-akad.2021/22.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.


Studenti koji su upisali imatrikulaciju u akademskoj 2020/2021.godini i popunjavali samo upisni materijal, isto to moraju učiniti i u akademskoj 2021/2022.godini


Studenti koji nisu u akademskoj 2020/2021.godini upisali imatrikulaciju, plaćaju i 80 KM po svakom nepoloženom ispitu+uplatu za semestar.

 

 

 

II CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ


REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2022.godine

(Studenti koji su položili sve ispite u akademskoj 2019/2020.godini i koji su u toj godini uplatili 70 KM, popunjavaju samo upisni materijal i plaćaju samo naknadu za odbranu diplomskog rada, kada dođu do te faze)


- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te unešenim ocjenama u eUniversity

- upisni materijal, kupiti u studentskoj službi

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1505-imatrikulacija-redovni studij II CIKLUSA za jedan semestar-akad.2020./21.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.


Studenti koji su upisali imatrikulaciju u akademskoj 2020/2021.godini (april 2021.godine)  i popunjavali samo upisni materijal, isto to moraju učiniti i u akademskoj 2021/2022.godini

 

Studenti koji su u oktobru 2020.godine upisali imatrikulaciju, a koji imaju sve položene ispite u godini u kojoj su prvi put upisani sa prosječnom ocjenom manjom od 8 za društvene nauke, odnosno 7,5 za prirodne nauke, plaćaju i

 

70 KM, svrha doznake N2101, N2102, N2103 i N2104, žiro-račun. 1610200000290031, primalac Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

Studenti koji nisu u akademskoj 2020/2021.godini upisali imatrikulaciju, plaćaju i 100 KM po svakom nepoloženom ispitu+uplatu za semestar.


 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ I VANREDAN STUDIJ uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2022.godine

(Studenti koji su položili sve ispite u akademskoj 2020/2021.godini i koji su u toj godini uplatili 70 KM, popunjavaju samo upisni materijal i plaćaju samo naknadu za odbranu diplomskog rada, kada dođu do te faze)
- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te unešenim ocjenama u eUniversity

- upisni materijal, kupiti u studentskoj službi

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1605-imatrikulacija-red.samofinansirajući/vanredni - za jedan semestar-akad.2021/2022.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

 

Studenti koji su upisali imatrikulaciju u akademskoj 2020/2021.godini i popunjavali samo upisni materijal, isto to moraju učiniti i u akademskoj 2021/2022.godini

 

Studenti koji su u oktobru 2020.godine upisali imatrikulaciju, a koji imaju sve položene ispite u godini u kojoj su prvi put upisani sa prosječnom ocjenom manjom od 8 za društvene nauke, odnosno 7,5 za prirodne nauke, plaćaju i

 

70 KM, svrha doznake N2101, N2102, N2103 i N2104, žiro-račun. 1610200000290031, primalac Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

Studenti koji nisu u akademskoj 2020/2021.godini upisali imatrikulaciju, plaćaju i 150 KM po svakom nepoloženom ispitu+uplatu za semestar.