Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima i obavijest o upisu primljenih kandidata

U prilogu se nalaze rang-liste primljenih kandidata  za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
 
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 25.10. - 27.10.2021.godine (ponedjeljak, utorak i srijeda) od 09.30,-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.
 
Za upis je potrebno slijedeće:
 
REDOVAN STUDIJ
 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.2 - 30 KM i uredno popuniti)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - uplatnica od 400 KM, svrha doznake: N1501 uplata za zimski semestar za akademsku 2021/2022. god.),žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

VANREDAN STUDIJ 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.2 - 30 KM i uredno popuniti)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1601- prva rata školarine za akademsku 2021/2022.godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
- uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.