SOKRATOVI KAFEI U MOSTARU

Cilj „Sokratovih kafea" je – kako sam naslov kaže – dijalozi o aktuelnim društvenim temama prema principima antičkog filozofa Sokrata, dakle fokus je na afirmaciji iskrenog dijaloga i slobodnog mišljenja, te da se u različitom pronađe ono zajedničko i autentično. Svaki „Sokratov kafe" imati će gosta koji će moderirati neku od zanimljivih društvenih tema i tako nastojati da „proizvede" dijaloško druženje.

 

Prvo interaktivno edukativno druženje za studente/ce i sve radoznale mlade ljude planirano je za 1.novembar/studeni u 13,00 sati, u kafiću Vynl. Fascilitatorica „Sokratovog kafea" bit će Merima Jašarević, dijalog će  voditi na temu „Interkulturalnost".

Pozivamo sve studente i studentice i zainteresirano građanstvo da uzmu učešće u „Sokratovim kafeima" i aktivno učestvuju svojim pitanjima, odgovorima i dilemama! Dobro nam došli/e!

 

 

RASPORED SOKRATOVIH KAFEA U MOSTARU:

 

 

1.     TEMA: Interkulturalnost

 

FASCILITATORICA: Merima Jašarević, sociologinja, doktorica socioloških znanosti 

MJESTO : kafić Vynl; 1.11.2021. u 13:00H

 

 

2.     TEMA: Dijalog: Zašto se (ne)razumijemo?

 

FASCILITATORICA: Edita Pajić;magistrica pedagogije i certificirana sistemska porodična psihoterapeutkinja

               MJESTo: kafić Vynl, 15.11.2021.u 13:00H

 

3.      TEMA: Rodna ravnopravnost: Šta je nama naša borba dala?

 

 
FASCILITATORICA: Elma Hadžić, studentica Nastavničkog falulteta I ciklusa studija Odsjeka psihologija i sociologija

                MJESTO: kafić Vynl; 29.11. 2021. u 13:00H

 

4.     TEMA:  Rodno zasnovano nasilje

 

FASCILITATORICA:    Abida Pehlić, magistrica sociologije (MA) i predsjednica udruženja Novi put

           

        MJESTO : Vynl kafić; 6.12.2021.u 13:00H