Uplata druge rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine za akademsku 2021/2022.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija


REDOVAN STUDIJ


-uplatnica od 200 KM svrha doznake: N1101-Uplata za ljetni semestar-akad.2021/2022.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetVANREDAN STUDIJ

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetDRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)REDOVAN STUDIJ

-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1501-RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetREDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetSTRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)

-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ-OBNOVE PRVE GODINE


REDOVAN STUDIJ


-uplatnica od 300 KM svrha doznake: N1503-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetVANREDAN STUDIJ


- uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1603-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija

REDOVAN STUDIJ


-uplatnica od 200/240/280/320 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita-pogledati u indeksu dug), svrha doznake: N1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetREDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE


-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1208-DRUGA RATA ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetVANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet


OBNOVE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE

REDOVAN STUDIJ


-uplatnica od 400 KM , svrha doznake: N1104-RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet


VANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 360/500 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i duga u indexu), svrha doznake: N1309-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

IMATRIKULANTI - UPLATA RATE


REDOVAN STUDIJ-uplatnica od 480 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati na kraju indeksa dug) , svrha doznake: N1106-RATA ZA IMATRIKULACIJU-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetVANREDAN STUDIJ-uplatnica od 80 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati na kraju indeksa dug), svrha doznake: N1311-RATA ZA IMATRIKULACIJU-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.

POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,