Januarsko-februarski rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi za akademsku 2021/2022.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za SVE STUDENTE i APSOLVENTE i IMATRIKULANTE.


I ispitni termin: od 24.01. - 09.02.2022.godine

II ispitni termin: od 10.02. - 26.02.2022.godine


Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE OD 17.01.-21.01.2022.GODINE

Ispitni rokovi su objavljeni na sistemu EUNIVERSITY.


Prijava ispita za APSOLVENTE I IMATRIKULANTE vrši se POPUNJAVANJEM STARIH OBRAZACA PRIJAVA, KOJE SE BESPLATNO MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

MOLIMO STUDENTE APSOLVENTE I IMATRIKULANTE da PRIJAVE ISPIT NAJKASNIJE DAN PRIJE PLANIRANOG TERMINA (ako je ispit u ponedjeljak, onda prijava se mora popuniti i predati u petak)