Svečana dodjela diploma studentima I i II ciklusa koji su studij završili u 2021.godini - subota, 19.02.2022.godine od 11 sati (termini po grupama naknadno)

Obavještavamo studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta, koji su studij završili u 2021.godini, da će se promocija diplomiranih studenata  održati  u  subotu, 19.02.2022. godine od 11.00 sati u zgradi Nastavničkog fakulteta - uč.br.206..
Studenti će uskoro, na mail dobiti raspored termina dodjele diploma po grupama (po abecednom redu), a u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.
Molimo studente  da svoje PRISUSTVO, odnosno eventualno NEPRISUSTVO, a zbog planiranja grupa te organizacije same promocije, potvde na mail djenana.hajdar@unmo.ba  najkasnije do 09.02.2022.godine.
Dovoljno će biti da samo pošaljete mail tipa

Prisustvovat ću promociji ili

Ne planiram prisustvovati promociji
 

Molimo diplomirane studente s područja Mostara i okoline, KOJI PLANIRAJU PRISUSTVOVATI SVEČANOJ DODJELI DIPLOMA, da u periodu od   07.02. – 12. februara 2022.godine dođu u studentsku službu sa originalnom uplatnicom da se potpišu u matičnu knjigu.

Ostali studenti KOJI PLANIRAJU PRISUSTVOVATI SVEČANOJ DODJELI DIPLOMA, neka sačuvaju uplatnicu, koju će donijeti na dan promocije kada će se potpisati u matičnu knjigu.

Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diploma, jer u skladu sa članom 4., stav.4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplome o završenom studiju u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, će morati platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.