Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru stavlja na uvid javnosti:

 

a)    Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i

b)    Radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija iz oblasti kineziologije mr. Adnana Ademovića

 

Naziv doktorske disertacije:

 

„Kvantitativne i kvalitativne razlike u indikatorima situacione efikasnosti vrhunskih nogometaša učesnika tri posljednja Svjetska nogometna prvenstva"

 

Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

 

1.    Dr. sc. Nijaz Skender, redovni profesor za užu naučnu oblast Teorija i metodika tjelesnog odgoja i treninga i predmete Osnovna motorika i Antropomotorika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, predsjednik Komisije;

2.    Dr. sc. Ekrem Čolakhodžić, redovni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija,    grana: Transformacioni procesi i modeli u sportu i vanredni profesor za  područje: Društvene  nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru, mentor i član Komisije;

3.    Dr. sc. Almir Popo, vanredni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Transformacioni procesi i modeli u sportu i za  područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije, na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije;

4.    Dr. sc. Damir Đedović, vanredni profesor za  područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Organizacija i upravljanje u sportu i za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije, na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru, rezervni član Komisije.

 

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

 

Rok za ostvarenje uvida javnosti u Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića, kao i za dostavljanje primjedbi jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i Nastavničkog fakulteta – sekcija: Studij, podsekcija: III ciklus Kineziologija.

 

Mjesto i vrijeme za pregled disertacije i Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije

 

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada fakulteta, II sprat, kancelarija broj: 302, svakim radnim danom od 9,00 – 15,00 sati.

No entries found.