Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa/diplomskog studija) kojima status ističe 31.03.2022.godine (apsolventski staž) te produženje imatrikulacije za imatrikulante

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa/diplomskog studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  31.03.2022.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 01.04. - 15.04.2022.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi.

U istom terminu će se vršiti produženje statusa studenata imatrikulanata.

 

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta, nakon isteka apsolventskog staža, studenti imatrikulanti koji imaju nepoložene ispite, plaćaju sljedeće:

 

 

 

        I (prvi) ciklus/dodiplomski studij

 

 

 

 • BiH državljani kao i STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 80 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu i 70 KM na ime korištenja biblioteke, članstvo u Uniji studenata, naknadu za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema;

       

 

         II (drugi) ciklus/diplomski studij

 

 • REDOVNI STUDENTI II ciklusa,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 100 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu i 70 KM na ime korištenja biblioteke, članstvo u Uniji studenata, naknadu za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema;
 • REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDNI STUDENTI II ciklusa, BiH državljani,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu i 70 KM na ime korištenja biblioteke, članstvo u Uniji studenata, naknadu za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema;

 

 

 

1. Studenti kojima je nakon isteka apsolventskog staža,  ostao samo završni  ili diplomski rad, a položili su sve ispite do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani i ostvarili prosječnu ocjenu od minimalno 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima popunjavaju upisni materijal, i plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada na I/II ciklusu studija kada dođu do te faze.

 

 

 

2. Studenti koji nisu položili sve ispite u godini u kojoj su prvi put upisani, i položili ih u apsolventskom stažu i kojima je ostao završni/diplomski rad, plaćaju naknadu od:

 

         · 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

3. Studenti koji su položili sve ispite u godini u kojoj su prvi put upisani i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 (studenti društvenih nauka), odnosno manju od 7,5 za studente na ostalim studijkim programima i kojima je ostao završni/diplomski rad, plaćaju naknadu od:

   · 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

     

Za imatrikulaciju je potrebno (za one studente koji imaju nepoložene ispite):

 

 

 

I CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ

 

REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2022.godine

 

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 280/360/440/520/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1106-imatrikulacija-redovni studij za jedan semestar-akad.2021/2022.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·        uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ  - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2022.godine

 

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 280/360/440/520/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1212-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2021/2022.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·        uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

VANREDAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2022.godine

 

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 280/360/440/520/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1311-imatrikulacija-vanredni studij- za jedan semestar-akad.2021/2022.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·        uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

 

II CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ

REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2022.godine

 

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 300/400/500/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1505-imatrikulacija-redovni studij II CIKLUSA za jedan semestar-akad.2021/2022.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·        uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

  

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ I VANREDAN STUDIJ  - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2022.godine

 

 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 350/500/600 (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1605-imatrikulacija-red.samofinansirajući/vanredni - za jedan semestar-akad.2021/2022.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·        uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru