Uplata treće rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama i druge rate za studente-imatrikulante

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti III (treću) ratu školarine za akademsku 2021/2022.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATEsa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indeksom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):

 

 

 

PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija


 

VANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

 

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)

 

 

 

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI  I VANREDAN STUDIJ

 

-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA/DRUGI CIKLUS)


-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-DRUGI CIKLUS AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

 

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ-OBNOVE PRVE GODINE

 

 


VANREDAN STUDIJ

 

- uplatnica od 200 KM svrha doznake: N1603-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet 

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija

 


 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1208-TREĆA RATA ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

VANREDAN STUDIJ

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

 

 

IMATRIKULANTI – UPLATA RATEREDOVAN STUDIJ

 

-uplatnica od 160/380 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati na kraju indeksa dug) , svrha doznake: N1106-RATA ZA IMATRIKULACIJU-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

VANREDAN STUDIJ

 

-uplatnica od 160/380/400 KM KM (zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati na kraju indeksa dug), svrha doznake: N1311-RATA ZA IMATRIKULACIJU-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.

 

 

POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N.