Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini - od 13.06. - 17.06.2022.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini da su dužni u periodu od13.06. - 17.06.2022.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2022.godine. 

LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.

 

 

Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće:

 

 

 

 

REDOVAN STUDIJ

 

- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetrnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu u hodniku u drugoj polovini maja 2022.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

 

 

 

 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

 

- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu u hodniku u drugoj polovini maja 2022.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica treće rate školarine (instrukcija o plaćanju objavljena na sistemu i web stranici)

 

 

VANREDAN STUDIJ

 

- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra, predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima,

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu u hodniku u drugoj polovini maja 2022.godine)  sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica treće rate školarine (instrukcija o plaćanju objavljena na sistemu i web stranici)