Uspješno realiziran međunarodni projekat arCc- assuming responsibility for Climate change

Dana 25.04.2022. godine održana je završna konferencija međunarodnog projekta "Preuzimanje odgovornosti za klimatske promjene” (arCc- assuming responsibilities for Climate change). Ovaj međunarodni projekat je započeo u martu 2021. godine i finansiran je od strane British Council-a u okviru otvorenog poziva za kreativne komisije. Cilj projekta je bio da potakne mlade da razmišljaju o uticaju njihovog načina života na klimatske promjene i shvate važnost individualne odgovornosti. Univerzitet "Džemal Bijedić” u Mostaru je jedan od 14 partnera u projektu iz 13 zemalja. Projektni tim sa našeg univerziteta čine: dr.sc. Maja Kazazić, dr.sc. Emina Ademović, dr.sc. Denisa Žujo Zekić, te MA. Emina Mehić.

U toku projekta su održana 4 webinara u organizaciji Univerziteta "Džemal Bijedić”u Mostaru na dvije teme: Smanjenja otpada i Mogućnosti efikasnijeg korištenja energije. Ove 2 teme odabrane su kao najvažnije i najrelevantnije teme koje se tiču zaštite okoliša i klimatskih promjena u našoj zemlji. Takmičenje učenika srednjih škola i studenata na temu zaštite okoliša je također realizirano u toku projekta, te su proglašeni i nagrađeni pobjednici takmičenja.

Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici projekta

https://arcc.mdx.ac.uk/

te na YouTube kanalu

 https://www.youtube.com/channel/UCvgLN2u1l43_qlu18CSI7gg

 

Doc1_page-0001.jpg
(267,46 KB)