Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za akademsku 2021/2022.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za SVE STUDENTE i STUDENTE IMATRIKULANTE.


I ispitni termin: od 20.06. - 05.07.2022.godine

II ispitni termin: od 06.07. - 23.07.2022.godine


Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE OD 13.06.-17.06.2022.GODINE

Ispitni rokovi će biti vidljivi studentima u sedmici ovjere semestra, i uslov za prijavu ispita će biti OVJEREN SEMESTAR.


Prijava ispita za IMATRIKULANTE vrši se POPUNJAVANJEM STARIH OBRAZACA PRIJAVA, KOJE SE BESPLATNO MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

MOLIMO STUDENTE IMATRIKULANTE da PRIJAVE ISPIT NAJKASNIJE DAN PRIJE PLANIRANOG TERMINA (ako je ispit u ponedjeljak, onda prijava se mora popuniti i predati u petak)