AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA (NE PRIJAVLJIVATI PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalazi AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA.


I ispitni termin: od 20.06. - 05.07.2022.godine

II ispitni termin: od 06.07. - 23.07.2022.godine


Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE OD 13.06.-17.06.2022.GODINE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Prijava ispita za IMATRIKULANTE vrši se POPUNJAVANJEM STARIH OBRAZACA PRIJAVA, KOJE SE BESPLATNO MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

MOLIMO STUDENTE IMATRIKULANTE da PRIJAVE ISPIT NAJKASNIJE DAN PRIJE PLANIRANOG TERMINA (ako je ispit u ponedjeljak, onda prijava se mora popuniti i predati u petak)


____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Dodatni ispitni rok za predmete iz zimskog semestra za sve studente, osim imatrikulanata, se plaća 80 KM.


Prijava ispita iz dodatnog roka se vrši popunjavanjem starih obrazaca prijava koje se besplatno mogu uzeti u studentskoj službi i uz uplatnicu od 80 KM, minimalno dan prije planiranog ispita. Ako je ispit planiran za ponedjeljak, onda su dužni prijaviti i donijeti uplatnicu u petak.Instrukcija za plaćanje:I ciklus/dodiplomski studij


Svrha doznake: N4130-Polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultetII ciklus/diplomski studijSvrha doznake: N4131-Polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima
Iznos: 80 KM
Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet