Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze septembarski ispitni rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
 
 

I ispitni termin: od 29.08. - 12.09.2022.godine

II ispitni termin: od 13.09. - 24.09.2022.godine (dodatni rok uz plaćanje)
 
Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 

Prijava ispita za IMATRIKULANTE U OBA ROKA vrši se POPUNJAVANJEM STARIH OBRAZACA PRIJAVA, KOJE SE BESPLATNO MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

MOLIMO STUDENTE IMATRIKULANTE da PRIJAVE ISPIT NAJKASNIJE DAN PRIJE PLANIRANOG TERMINA (ako je ispit u ponedjeljak, onda prijava se mora popuniti i predati u petak)

 

Drugi dodatni ispitni rok za sve studente i imatrikulante se plaća 80 KM.


Prijava ispita iz drugog dodatnog roka se vrši popunjavanjem starih obrazaca prijava koje se besplatno mogu uzeti u studentskoj službi i uz uplatnicu od 80 KM, minimalno dan prije planiranog ispita. Ako je ispit planiran za ponedjeljak, onda su dužni prijaviti i donijeti uplatnicu u petak.


Instrukcija za plaćanje:

 

I ciklus/dodiplomski studij

Svrha doznake: N4130-Polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


 


II ciklus/diplomski studij


 

Svrha doznake: N4131-Polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima
Iznos: 80 KM
Žiro-račun: 1610200000290613

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet