Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2022/2023.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta)

Upis će se vršiti u periodu od 26.09. – 30.09.2022.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (raspored termina po Odsjecima u prilogu).


Za upis je potrebno:

I CIKLUS STUDIJA

REDOVAN STUDIJ

 

 

- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- upisni materijal (kupiti u studentskoj službi i uredno popuniti) - 5 KM

-uplatnica od 200/250/300/350KM (zavisno o broju nepoloženih ispita koji se prenose u narednu godinu), svrha doznake: N1102-UPIS U NAREDNU GODINU-PRVA RATA-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u MostaruREDOVNI STUDENTI UZ PLAĆANJE


- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu

- upisni materijal

-uplatnica od 600 KM, svrha doznake: N1208-UPIS U NAREDNU GODINU-PRVA RATA AKAD.2022/2023.GODINA, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

VANREDAN STUDIJ (I CIKLUS STUDIJA)- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu

- upisni materijal

-uplatnica od 600 KM, svrha doznake: N1307-UPIS U NAREDNU GODINU-PRVA RATA AKAD.2022/2023, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u MostaruSTRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA

DRUGI CIKLUS/DIPLOMSKI STUDIJ - DRUGA GODINA

 

 

- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu

- upisni materijal

- uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1602- prva rata školarine za Stručni studij-UPIS U NAREDNU GODINU-akad.2022/2023. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU I PRIDRŽAVATI SE SATNICA ZA UPIS PO ODSJECIMA.