Obnove I, II i III godine u akademskoj 2022/2023.godini ZA SVE STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA po kategorijama

Obnove I, II i III godine će se vršiti u periodu od 26.09. - 30.09.2022.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek, i to u sljedećim terminima:

 

 

 

PONEDJELJAK, 26.09.2022.GODINE

 

 

- od 09-09.45.sati – Studij Farmacija – obnove I godine

- od 09.45. – 10.15.sati – Studij Farmacija – obnove II god

- od 10.15.-10.45. sati – Studij Dizajn interijera – obnove I god.

- od 10.45. – 11.15.sati – obnove II godine

- od 11.15 – 11.45.sati – Studij Dizajn interijera – obnove III godine


UTORAK, 27.09.2022.GODINE



 

- od 09.-09.30.sati – Odsjek Hemija – obnove III godine

- od 09.30. – 10.00.sati - Odsjek Pedagogija – obnove I i III godine

- od 10.00. – 10.45.sati – Odsjek Razredna nastava – obnove I, II i III godine

 

- od 10.45. – 11.15.sati – odsjek Biologija – obnove II i III godine i studijski program Konzervacijska biologija i ekologija - obnove III godine


SRIJEDA, 28.09.2022.GODINE


- od 09-09.30. sati - Odsjek Psihologija i sociologija, obnove I godine

- od 09:30-10.15.sati, Odsjek Psihogija i sociologija, obnove II godine

- od 10:15-11.00 - , Odsjek Psihologija i sociologija, obnove III godine

- od 11:00-11:30 sati - Odsjek Sport i zdravlje, obnove I godine


ČETVRTAK, 29.09.2022.GODINE


- od 09.09:30 sati - Odsjek Sport i zdravlje, obnove II godine

- od 09:30-10:00 sati, Odsjek Sport i zdravlje, obnove III godine

- od 10:00-10:30 sati - Odsjek Stručni studij iz oblasti sporta, obnove I godine

- od 10:30-11:00 sati, Odsjek Stručni studij iz oblasti sporta, obnove II godine

________________________________________________________________________________________________

Za upis je potrebno:

 

 


 

REDOVAN STUDIJ

 


 

Obnova za redovnog studenta iznosi 400 KM+ 100 KM po svakom nepoloženom ispitu (maksimalni iznos po ovom osnovu – 1000 KM)

 


 



-upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu te sve prijave u personalnom dosjeu

 

- upisni materijal

 

-uplatnica od 500 KM , svrha doznake: N1104-prva rata za ponovljeni upis - akademska 2022/2023.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić"-Nastavnički fakultet

 

- uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031,primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 



 

REDOVNI STUDENTI UZ PLAĆANJE

 


 

Obnova godine iznosi 400 KM upisnine + 100 KM po svakom nepoloženom ispitu, a maksimalni iznos koji student može platiti po ovom osnovu - 1600 KM

 


 



 


 

- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu te sve prijave u personalnom dosjeu

 

- upisni materijal


- uplatnica od 600 KM, svrha doznake-N1210-prva rata za ponovljeni upis-akademska 2022/2023.god,uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" – Nastavnički fakultet

 

- uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031,primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 


 

 

VANREDAN STUDIJ

 


 

Obnova godine iznosi 400 KM upisnine + 100 KM po svakom nepoloženom ispitu, a maksimalni iznos koji student može platiti po ovom osnovu - 1600 KM

 


 

 


 

-upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu te sve prijave u personalnom dosjeu

 

- upisni materijal


- uplatnica od 600 KM, svrha doznake: N1309-prva rata za ponovljeni upis- akad.2022/2023.god, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" – Nastavnički fakultet

 

- uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031,primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 


OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.