Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2022/2023.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE I i II ciklusa NASTAVNIČKOG FAKULTETA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2022.god.)

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2021/2022.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/ odnosno VI semestar za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2021/2022.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NEĆE POLOŽITI SVE ISPITE ODNOSNO NEĆE OKONČATI STUDIJ odbranom završnog/diplomskog rada zaključno sa 30.9.2022.godine, da su dužni u akademskoj 2022/2023.godini (staž traje zaključno sa 31.03.2023.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od


03.10 - 07.10.2022.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.


Molimo studente da ispoštuju rok za upis apsolventskog staža, POSEBNO STUDENTI KOJI IMAJU NEPOLOŽENE ISPITE, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u oktobru 2022.godine.

MOLIMO STUDENTE DA OBRATE PAŽNJU NA KATEGORIJE I NA DIO KOJI SE TIČE UPLATE OD 80KM.

ZA UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA JE POTREBNO SLJEDEĆE:

 

 

PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ – 180 ECTS/240 ECTS

 

REDOVAN STUDIJ

 

1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity

2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući završni rad ako imaju) sa brojem ECTS bodova

3. uplatnica od 70 KM, svrha doznake: N1105-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

4. uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 80 KM)*

* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.

*2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.

 

 

 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

 

 

1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity

2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući završni rad ako imaju) sa brojem ECTS bodova

3. uplatnica od 100 KM, svrha doznake: N1211-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

4. uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 80 KM)*

* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.

2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.VANREDAN STUDIJ


1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity

2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući završni rad ako imaju) sa brojem ECTS bodova

3. uplatnica od 100 KM, svrha doznake: N1310-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

4. uplatnica od 80 KM, svrgha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 80 KM)*

* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.

2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.


DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ - 60 ECTS i 120 ECTS

REDOVAN STUDIJ

1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity

2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući DIPLOMSKI RAD) sa brojem ECTS bodova

3. uplatnica od 100 KM, svrha doznake: N1504-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

4. uplatnica od 80 KM, svrgha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 80 KM)*

* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.

* 2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4.


REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ


1. upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu i sistemu eUniversity

2. semestralni list (uzeti u studentskoj službi - besplatno) i UPISATI preostale ispite (uključujući DIPLOMSKI RAD) sa brojem ECTS bodova

3. uplatnica od 100 KM, svrha doznake: N1604-UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

4. uplatnica od 80 KM, svrgha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema, žiro-račun. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (pogledati u nastavku kategorije koje plaćaju, odnosno ne plaćaju 80 KM)*

* 1. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-3.

* 2. Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2022.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je ostao završni rad,

te studenti koji imaju i nepoložene ispite uz završni rad - za upis apsolventskog staža su potrebne stavke od 1.-4

od 1.-4