Sajam inovacija

Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da Udruženje Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke organizira „Sajam inovacija".
Sajam inovacija će biti održan u sklopu konferencije „INN&TECH", u januaru 2023. godine.
Rok za dostavljanje prijava je 10.12.2022. godine na prijavnom obrascu, na e-mail: crpit.sa@gmail.com . Za dodatne informacije, kontakt broj 061/831-451.
Sajam inovacija će biti održan u četiri kategorije, inovatori, studenti, učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola.


U prilogu se nalazi prijavni obrazac za sajam i uputstvo za učešće.