DECEMBARSKI apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 05.12.-24.12.2022.godine

U prilogu se nalaze DECEMBARSKI apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su u akademskoj 2022/2023.godini UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ.


Ispiti će se održati u periodu od 05.12.-24.12.2022.godine


Prijava ispita u DECEMBARSKOM apsolventskom roku vrši se popunjavanjem starih obrazaca - prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi.


Molimo studente da najkasnije dan prije planiranog ispita prijave ispit.


Studenti ne mogu prijaviti dva ispita na isti dan.