Uplata druge rate školarine za akademsku 2022/2023.godinu za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine za akademsku 2022/2023.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.Studenti su obavezni uplatiti sljedeće (po godinama i kategorijama):PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija


REDOVAN STUDIJ-uplatnica od 200 KM svrha doznake: N1101-Uplata za ljetni semestar-akad.2022/2023.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet


 


VANREDAN STUDIJ (studenti iz zemalja bivše Jugoslavije)-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetVANREDAN STUDIJ (studenti STRANI DRŽAVLJANI IZ OSTALIH DRŽAVA)-uplatnica od 1000 KM svrha doznake: N1411-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetDRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)REDOVAN STUDIJ
-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1501-RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetREDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetSTRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)
-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ-OBNOVE PRVE GODINEVANREDAN STUDIJ- uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1603-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
REDOVAN STUDIJ


-uplatnica od 200/220/250/260/300/320/350/380 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita-pogledati na kraju indeksa dug I TOLIKO UPLATITI), svrha doznake: N1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetREDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE


-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1208-DRUGA RATA ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetVANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
OBNOVE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE - I ciklusREDOVAN STUDIJ


-uplatnica od 500 KM (pogledati dug na kraju indeksa) , svrha doznake: N1104-RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetVANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 200 KM/500 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i duga na kraju indeksa ), svrha doznake: N1309-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultetSTUDENTI KOJI NISU DONIJELI DODATNU UPLATNICU OD 10 KM, DUŽNI SU UZ OVJERU SEMESTRA PRILOŽITI JE.

IMATRIKULANTI - UPLATA RATE
VANREDAN STUDIJ - II CIKLUS-uplatnica od 800 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati na kraju indeksa dug), svrha doznake: N1605-RATA ZA IMATRIKULACIJU-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.

POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,