Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2022.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2022.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2023.godine na ime troškova izrade diplome o završenom studiju uplatiti sljedeće:
 
PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ 

- 100 KM (stotinu KM), svrha doznake: N4114-IZDAVANJE DIPLOME PRVOG CIKLUSA STUDIJA,  žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet
 

 DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ
- 200 KM (dvije stotine KM), svrha doznake: N4117-IZDAVANJE DIPLOME DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet

Molim studente da uplatnicu sačuvaju kod sebe i u skladu sa instrukcijom u mailu koju će dobiti u prvoj polovini januara 2023.godine, postupe.