Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa/diplomskog studija) Nastavničkog fakulteta kojima status ističe 31.03.2023.godine (apsolventski staž) te produženje imatrikulacije

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa/diplomskog studija-svi Odsjeci) kojima status ističe 31.03.2023.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 03.04. - 20.04.2023.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi.

 

 

U istom terminu će se vršiti produženje statusa studenata imatrikulanata.

 

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta, nakon isteka apsolventskog staža, studenti imatrikulanti koji imaju nepoložene ispite, plaćaju sljedeće:I (prvi) ciklus/dodiplomski studij

 

 

 

 • BiH državljani kao i STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE, za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 100 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu i 80 KM na ime korištenja biblioteke, članstva u Uniji studenata, naknadu za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema;

II (drugi) ciklus/diplomski studij

 

 • REDOVNI STUDENTI II ciklusa, za svaki naredni semestar plaćaju 250 KM i 100 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu i 80 KM na ime korištenja biblioteke, članstva u Uniji studenata, naknadu za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema;
 • REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDNI STUDENTI II ciklusa, BiH državljani, za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu i 80 KM na ime korištenja biblioteke, članstva u Uniji studenata, naknadu za održavanje zgrade i inventara i korištenje informacionog sistema;

 

 

1. Studenti kojima je nakon isteka apsolventskog staža, ostao samo završni ili diplomski rad,a položili su sve ispite do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani i ostvarili prosječnu ocjenu od minimalno 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima popunjavaju upisni materijal, za koji uplaćuju sljedeće:

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave.

 Oni plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada na I/II ciklusu studija kada dođu do te faze.

 

 

 

2. Studenti koji nisu položili sve ispite u godini u kojoj su prvi put upisani, i položili ih u apsolventskom stažu i kojima je ostao završni/diplomski rad, plaćaju naknadu od:

 

     - 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

i popunjavaju upisni materijal za koji uplaćuju sljedeće:

 

 

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i dostave uz uplatnicu i indeks.

 

3. Studenti koji su položili sve ispite u godini u kojoj su prvi put upisani i ostvarili prosječnu ocjenu manju od 8 (studenti društvenih nauka), odnosno manju od 7,5 za studente na ostalim studijkim programima i kojima je ostao završni/diplomski rad, plaćaju naknadu od:

 

 

      -80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru


i popunjavaju upisni materijal za koji uplaćuju sljedeće:

 

 

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks i uplatnicu od 80 KM dostave za upis imatrikulacije.

Oni plaćaju naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada na I/II ciklusu studija kada dođu do te faze.

 


Za imatrikulaciju je potrebno (za one studente koji imaju nepoložene ispite):

 

 I CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ

REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2023.godine • indeks sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal (preuzima se u studentskoj službi uz uplatnicu od 5 KM)

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

 

 • uplatnica od 300/400/500/600 KM ili više (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1106-imatrikulacija-redovni studij za jedan semestar-akad.2022/2023.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·       uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2023.godine

 

 

 

 • indeks sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal (preuzima se u studentskoj službi uz uplatnicu od 5 KM)

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

 

 • uplatnica od 300/400/500/600 KM ili više (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1212-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2022/2023.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·      uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

VANREDAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2023.godine

 

 

 

 • indeks sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal (preuzima se u studentskoj službi uz uplatnicu od 5 KM)

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

 

 • uplatnica od 300/400/500/600 KM ili više (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1311-imatrikulacija-vanredni studij- za jedan semestar-akad.2022/2023.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·      uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

II CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ

REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2023.godine

 

 

 • indeks sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal (preuzima se u studentskoj službi uz uplatnicu od 5 KM)

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

 

 • uplatnica od 350/450/550/650 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1505-imatrikulacija-redovni studij II CIKLUSA za jedan semestar-akad.2022/2023.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·      uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u MostaruREDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ I VANREDAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2023.godine

 

 

 

 • indeks sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal (preuzima se u studentskoj službi uz uplatnicu od 5 KM)

iznos: 5 KM

žiro-račun broj: 1610200000290613

svrha doznake: N4113-upisni materijal

primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

 

 • uplatnica od 350/500/650 KM ili više (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1605-imatrikulacija-red.samofinansirajući/vanredni - za jedan semestar-akad.2022/2023.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

·       uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

Studenti koji su na početku ove akademske godine, 2022/2023.,  upisali imatrikulaciju i platili za semestar i nepoložene ispite, uplaćuju 200 KM za upis narednog semestra, koji traje zaključno sa 30.09.2023.godine (student sa brojem indeksa NM200053), na

 

žiro-račun: 1610200000290613

Šifra: N1605

Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru – Nastavnički fakultet

 i popunjavaju upisni materijal za koji na žiro-račun uplaćuju 5 KM (u tekstu gore instrukcija) - te sa uplatnicom preuzmu isti u studentskoj službi

te dostavljaju indeks.