AŽURIRANA VERZIJA Junsko-julskih ispitnih rokova ZA IMATRIKULANTE u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI ZA IMATRIKULANTE za akademsku 2022/2023.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.


I ispitni termin: od 19.06. - 05.07.2023.godine

II ispitni termin: od 06.07. - 21.07.2023.godine


Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

STUDENTI IMATRIKULANTI PRIJAVLJUJU ISPITE PREKO SISTEMA EUNIVERSITY. USLOV ZA PRIJAVU JE IZMIRENA ŠKOLARINA ZA AKADEMSKU 2022/2023.GODINU.


Ispitni rokovi će biti vidljivi studentima u sedmici ovjere semestra - od 12.06.-16.06.2023.godine.