Lista polaznika prijavljenih na javni poziv za upis na program "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje" i termin upisa od 05.06. - 09.06.2023.godine

U prilogu se nalazi Lista polaznika prijavljenih na javni poziv za upis na program "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje"  (PPDM) i termin upisa od 05.06. - 09.06.2023.godine.
 

Upis će se vršiti u periodu od 05.06. – 09.06.2023.godine u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta u terminu od 9-12 sati.

 

Za upis na program je potrebno:

 

  • indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, sa uplatnicom doći u studentsku službu Nastavničkog fakulteta  i uz predaju uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa)
  • 2 slike formata 4x6 cm
  • uplatnica od 700 KM, svrha doznake: N4139-instruktivni seminar za polaganje pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" – Nastavnički fakultet