Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2023/2024.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta)

Upis će se vršiti u periodu od 25.09. – 29.09.2023.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (raspored termina po Odsjecima u prilogu).


Za upis je potrebno:

I CIKLUS STUDIJA

REDOVAN STUDIJ

- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (POŽELJNO JE UPISNI MATERIJAL UZETI RANIJE, NAJKASNIJE DO 22.09.2023.GODINE).

-uplatnica od 200/250/300/350KM (zavisno o broju nepoloženih ispita koji se prenose u narednu godinu), svrha doznake: N1102-UPIS U NAREDNU GODINU-PRVA RATA-AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104 i N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru


REDOVNI STUDENTI UZ PLAĆANJE


- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (POŽELJNO JE UPISNI MATERIJAL UZETI RANIJE, NAJKASNIJE DO 22.09.2023.GODINE)..

-uplatnica od 600 KM, svrha doznake: N1210-UPIS U NAREDNU GODINU-PRVA RATA AKAD.2023/2024.GODINA, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104 i N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru


VANREDAN STUDIJ (I CIKLUS STUDIJA)

(BiH državljani, strani državljani iz zemalja bivše Jugoslavije i Republike Turske)

- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (POŽELJNO JE UPISNI MATERIJAL UZETI RANIJE, NAJKASNIJE DO 22.09.2023.GODINE)..

-uplatnica od 600 KM, svrha doznake: N1308-UPIS U NAREDNU GODINU-PRVA RATA AKAD.2023/2024., uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104 i N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar

 

 

VANREDAN STUDIJ (I CIKLUS STUDIJA) - strani državljani iz ostalih zemalja- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

 

 

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (POŽELJNO JE UPISNI MATERIJAL UZETI RANIJE, NAJKASNIJE DO 22.09.2023.GODINE).

 

 

-uplatnica od 1000 KM, svrha doznake: N1412-UPIS U NAREDNU GODINU-PRVA RATA AKAD.2023/2024., uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104 i N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar

  

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA

DRUGI CIKLUS/DIPLOMSKI STUDIJ - DRUGA GODINA


- upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (POŽELJNO JE UPISNI MATERIJAL UZETI RANIJE, NAJKASNIJE DO 22.09.2023.GODINE)..

- uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1602- prva rata školarine za Stručni studij-UPIS U NAREDNU GODINU-akad.2023/2024. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104 i N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU I PRIDRŽAVATI SE SATNICA ZA UPIS PO ODSJECIMA.