NOVO!!!!VAŽNO!!!!Upis/produženje imatrikulacije u akademskoj 2023/2024.godini za studente-imatrikulante I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta (od 02.10.-06.10.2023.godine)

Obavještavamo studente - imatrikulante kojima status ističe 30.09.2023.godine, a koji su upisali semestar imatrikulacije u akademskoj 2022/2023.godini, da su dužni produžiti imatrikulaciju u akademskoj 2023/2024.godini (zaključno sa 31.03.2024.godine)

 

 

Upis imatrikulacije će se vršiti u periodu od

 

02.10. – 06.10.2023.godine u terminu od 09-12 sati

 

 

 

I CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ - PRODUŽENJE IMATRIKULACIJE (ZA ONE KOJI SU UPISALI IMATRIKULACIJU U AKADEMSKOJ 2022/2023.GODINI

 

 

Za upis je potrebno:

 

 

REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2024.godine

 

 

 

- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te ocjenama u eUniversity sistemu

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave;

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1106-imatrikulacija-redovni studij za jedan semestar-akad.2023/2024.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet. (samo za student koji imaju ispite)

(Studenti koji su položili sve ispite i kojima je do kraja ostao završni rad, popunjavaju upisni materijal i plaćaju naknadu za odbranu završnog rada, kada dođu do te faze)

 

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2024.godine


- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te unešenim ocjenama u eUniversity

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave;

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1214-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2023/2024.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet


(Studenti koji su položili sve ispite i kojima je do kraja ostao završni rad, popunjavaju upisni materijal i plaćaju naknadu za odbranu završnog rada, kada dođu do te faze)

 

 

VANREDAN STUDIJ -uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2024.godine

 

 

- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te unešenim ocjenama u eUniversity

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave;

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1312-imatrikulacija-vanredni studij- za jedan semestar-akad.2023/2024.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

(Studenti koji su položili sve ispite i kojima je do kraja ostao završni rad, popunjavaju upisni materijal i plaćaju naknadu za odbranu završnog rada, kada dođu do te faze)

Studenti koji nisu u akademskoj 2022/2023.godini upisali imatrikulaciju, plaćaju i 100 KM po svakom nepoloženom ispitu+uplatu za semestar.

 

II CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ

REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2024.godine

 

 

- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te unešenim ocjenama u eUniversity

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave;

- uplatnica od 250 KM, svrha doznake: N1505-imatrikulacija-redovni studij II CIKLUSA za jedan semestar-akad.2023/2024.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

(Studenti koji su položili sve ispite i kojima je do kraja ostao diplomski rad, popunjavaju upisni materijal i plaćaju naknadu za odbranu diplomskog rada, kada dođu do te faze)Studenti koji su u oktobru 2022.godine upisali imatrikulaciju, a koji imaju i nepoložene ispite, plaćaju i

85 KM, svrha doznake N2101, N2102, N2103, N2104 i N2105, žiro-račun: 1610200000290031, primalac Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ I VANREDAN STUDIJ uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 31.03.2024.godine

 

 

- index sa svim upisanim i potpisanim ispitima te unešenim ocjenama u eUniversity

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave;

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1605-imatrikulacija-red.samofinansirajući/vanredni - za jedan semestar-akad.2023/2024.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

 

Studenti koji su u oktobru 2022.godine upisali imatrikulaciju, plaćaju i 150 KM po svakom nepoloženom ispitu+uplatu za semestar.

i

85 KM, svrha doznake N2101, N2102, N2103, N2104 i N2105, žiro-račun: 1610200000290031, primalac Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

(Studenti koji su položili sve ispite i kojima je do kraja ostao diplomski rad, popunjavaju upisni materijal i plaćaju naknadu za odbranu diplomskog rada, kada dođu do te faze)