Rang-liste prijavljenih kandidata u I (prvu) godinu studija za akad.2023/2024.godinu-II upisni rok na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i Stručni studij iz obl. sporta i upis primljenih kandidata-od 25.09.-29.09.

U prilogu se nalaze rang-liste prijavljenih kandidata u II upisnom roku po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu.

 

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija  za  akademsku 2023/2024.godinu na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i  Stručni studij iz oblasti sporta će se vršiti u periodu od 

 

 

25.09. - 29.09.2023.godine

 

 svakim radnim danom od 09-15 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

 

 

Pauza od 12.30.-13.00.sati.

  

 

 

Za upis je je potrebno slijedeće:

 

REDOVAN STUDIJ

 

 

  

 -  indeks i upisni materijal –50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa) 

 

 

- 2 slike formata 4x6 cm

 

 

 - ljekarsko uvjerenje (svi osim kandidata na Odsjeku Sport i zdravlje)

 

 

 - uplatnica od 200 KM, svrha doznake: N1101 uplata za zimski semestar-akademska 2023/2024. god.,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

 - uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104, N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

  

VANREDAN STUDIJ

 

 

  

 -  indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa) 

 

 

 - 2 slike formata 4x6 cm

 

 

 - ljekarsko uvjerenje (svi osim kandidata na Odsjecima Sport i zdravlje i Stručni studij iz oblasti sporta)

 

- uplatnica od 600 KM, svrha doznake: N1307- prva rata školarine za akademsku 2023/2024. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104, N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.