Termini dolaska profesora sa Odsjeka Muzičke umjetnosti u maju 2017.godine

van.prof. Ehlimana Tikveša

subota, 6.5.2017.godine u 10 sati
_________________________________________________
van.prof. Munir Mešanović

subota, 6.5.2017.godine u 10 sati
_________________________________________________
izv.prof. Katja Krolo Šarac

subota, 20.5.2017.godine u 10 sati
________________________________________________
red.prof. Emir Nuhanović
 
 
subota, 20.5.2017.godine u 10 sati