Uplata treće rate školarine za akademsku 2016./17.godinu po kategorijama (redovan studij uz plaćanje i vanredan studij)

Obavještavamo sve redovne uz plaćanje i vanredne studente da su obavezni najkasnije prije prijave ispita i ovjere semestra u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine  za akademsku 2016./17.godinu i izmiriti finansijske obaveze prema Fakultetu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
 
 
PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija (svi osim Studija Zdravstvena njega)
 

 REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1204-TREĆA RATA ZA AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ (svi osim Stručnog studija iz oblasti sporta)
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1303-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (Za BiH državljane) *
 
 
  -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1303-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1990530053614758, Primalac: Nastavnički fakultet
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1411-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2016./17.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1990530053614758, Primalac: Nastavnički fakultet
 
**Za strane državljane iz OSTALIH DRŽAVA, treća rata iznosi 1000 KM, svrha doznake: N1421-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ AKAD.2016./17.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1990530053614758, Primalac: Nastavnički fakultet
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA
 
 
 REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1204-TREĆA RATA ZA AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1303-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ: DIZAJN INTERIJERA
 

 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 600 KM svrha doznake: D1204-TREĆA RATA DIZAJN INTERIJERA-AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 
DRUGI CIKLUS STUDIJA-MASTER (prvi put upisani)

 


REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ (svi osim Stručnog studija iz oblasti sporta)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (PRVA GODINA)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1990530053614758, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1990530053614758, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
 
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1205-TREĆA RATA ZA AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ (svi osim Stručnog studija iz oblasti sporta)
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1304-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (Za BiH državljane) *
 
 
  -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1304-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1990530053614758, Primalac: Nastavnički fakultet
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, druga rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1411-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ - AKAD.2016./17.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1990530053614758, Primalac: Nastavnički fakultet
 
 
 
 
  ČETVRTA GODINA (USLOVNO UPISANI STUDENTI)
Odsjeci: Likovne umjetnosti i Psihologija

 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1206-TREĆA RATA ZA USLOVAN UPIS- AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1305-TREĆA RATA ZA USLOVAN UPIS-AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 
 
OBNOVE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE
 
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM (ili manje, zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati dug na kraju indexa), svrha doznake: N1207-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ (svi osim Stručnog studija iz oblasti sporta)
 
 -uplatnica od 500 KM (ili manje, zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati dug na kraju indexa), svrha doznake: N1306-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (Za BiH državljane) *
 
 
  -uplatnica od 500 KM (ili manje, zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati dug na kraju indexa), svrha doznake: N1306-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS STRUČNI STUDIJ-AKAD.2016./17.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1990530053614758, Primalac: Nastavnički fakultet
 
*Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, druga rata iznosi 600 KM (ili manje, zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati dug na kraju indexa), svrha doznake: N1414-TREĆA RATA  ZA PONOVLJENI UPIS- STRUČNI STUDIJ - AKAD.2016./17.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1990530053614758, Primalac: Nastavnički fakultet
 
IMATRIKULANTI
 
REDOVAN STUDIJ - druga rata uplate za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2017.godine
 
  • uplatnica druge rate (zavisi od broja nepoloženih ispita-javiti se u studentsku službu), svrha doznake: N1106-imatrikulacija-redovni studij za jedan semestar-akad.2016./17.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 
 REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - druga rata uplate za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2017.godine
 
  • uplatnica druge rate (zavisi od broja nepoloženih ispita-javiti se u studentsku službu), svrha doznake: N1210-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2016./17.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 
REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDAN STUDIJ (STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE) - druga rata uplate za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2017.godine - Odsjek Muzičke umjetnosti
 
  • uplatnica druge rate (zavisi od broja nepoloženih ispita-javiti se u studentsku službu), svrha doznake: N1416-imatrikulacija - Str.drž.-samofinansirajući/vanredan studij za jedan semestar-akad.2016./17.godina, žiro-račun broj: 1990530053614758, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 
VANREDAN STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - druga rata uplate za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2017.godine
 
  • uplatnica druge rate (zavisi od broja nepoloženih ispita-javiti se u studentsku službu), svrha doznake: N1309-imatrikulacija-vanredni studij- za jedan semestar-akad.2016./17.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 
 II CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ
 
 REDOVAN STUDIJ - druga rata uplate za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2017.godine
 
  • uplatnica druge rate (zavisi od broja nepoloženih ispita-javiti se u studentsku službu), svrha doznake: N1505-imatrikulacija-redovni studij ii CIKLUSA za jedan semestar-akad.2016./17.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 
REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ I VANREDAN STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - druga rata uplate za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2017.godine
 
  • uplatnica druge rate (zavisi od broja nepoloženih ispita-javiti se u studentsku službu), svrha doznake: N1605-imatrikulacija-red.samofinansirajući/vanredni - za jedan semestar-akad.2016./17.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 
REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDAN STUDIJ (STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE) - druga rata uplate za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2017.godine - Odsjek Muzičke umjetnosti
 
  • uplatnica druge rate (zavisi od broja nepoloženih ispita-javiti se u studentsku službu), svrha doznake: N1416-imatrikulacija - Str.drž.-samofinansirajući/vanredan studij za jedan semestar-akad.2016./17.godina, žiro-račun broj: 1990530053614758, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.