Ovjera LJETNOG SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2016./17.godini - od 5.6.-10.6.2017.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2016./17.godini da su dužni u periodu od 5.6. - 10.6.2017.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR I PRIJAVITI SVE ISPITE.
 
PRODAJA PRIJAVA U STUDENTSKOJ SLUŽBI - od 22.5. - 2.6.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati.
 
Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće:
 
REDOVAN STUDIJ
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)


REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za treću ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu treće rate).
 
 
VANREDAN STUDIJ
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra, predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za treću ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu treće rate).