Prijemni ispit za kandidate koji zaključno sa 4.7.2017.godine konkurišu za redovan studij na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega

Prijemni ispit iz biologije i hemije za kandidate koji zaključno sa 4.7.2017.godine konkurišu za redovan studij na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega održat će se u ponedjeljak, 10.7.2017.godine u 10 sati u amfiteatru Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu ili neki drugi drugi dokument sa slikom.