Martovski apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini - od 07.03.-25.03.2022.godine

U prilogu se nalaze martovski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
Ispiti će se održati u periodu od 07.03. - 25.03.2022.godine.

Prijava ispita u martovskom apsolventskom roku vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi.
Molimo studente da najkasnije dan prije planiranog ispita prijave ispit.

Studenti ne mogu prijaviti dva ispita na isti dan.