DODATNI OKTOBARSKI ROK za sve studente Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera

Obavještavamo SVE STUDENTE   da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 27.9.2018.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
 
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
 
Prijava ispita će se vršiti do srijede, 3.10.2018.godine u terminu od 10-12 sati.
 
Prijava je moguća isključivo uz index, prijavu i uplatnicu od:
 
I ciklus

50 KM, svrha doznake: N4128-polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet
 
II ciklus

80 KM, svrha doznake: N4129-polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet
 
 
Šifra za studij Zdravstvena njega - Z4128.
Šifra za studij Dizajn interijera - D4128.
 
NA ISPIT MOGU IZAĆI ISKLJUČIVO SAMO STUDENTI KOJI PRIJAVE ISPIT DO 3.10.2018.GODINE.
 
Termini za ispitne rokove će biti naknadno objavljeni na web stranici Nastavničkog fakulteta i biće organizovani na dane 5.10. ili 6.10.2018.godine.