DODATNI OKTOBARSKI ROK za sve studente I ciklusa osim apsolvenata

Obavještavamo SVE STUDENTE PRVOG CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA osim apsolvenata  da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 28.9.2017.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
 
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
 
Prijava ispita će se vršiti ISKLJUČIVO u srijedu, 4.10.2017.godine u terminu od 12-15 sati.
 
Prijava je moguća isključivo uz index, prijavu i uplatnicu od 50 KM, svrha doznake: N4128-polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet
 
Šifra za studij Zdravstvena njega - Z4128.
Šifra za studij Dizajn interijera - D4128.
 
NA ISPIT MOGU IZAĆI ISKLJUČIVO SAMO STUDENTI KOJI PRIJAVE ISPIT U GORE NAVEDENOM TERMINU.
 
Termini za ispitne rokove će biti naknadno objavljeni na web stranici Nastavničkog fakulteta.