GO STYRIA SCHOLARSHIP PROGRAMME - Informacija o stipendiji

Austrijska ambasada u Sarajevu želi skrenuti pažnju na poziv za istraživačku stipendiju „GO STYRIA" koju dodjeljuje Univerzitet u Grazu za školsku 2018/2019. godinu.

„GO STYRIA" je program stipendiranja za polaznike postdiplomskih i doktorskih studija, kao i za postdoktorante koji su zainteresirani za kraće istraživačke boravke (u trajanju od maksimalno 4 mjeseca) u svrhu izrade magistarske, doktorske ili postdoktorske disertacije.

Ciljana regija uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Grčku, Mađarsku, Kosovo, BJR Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Sloveniju i Tursku. Kandidati koji budu izabrani za navedeni program, dobit će priliku za istraživački boravak na Univerzitetu u Grazu, s ciljem da svoje studije / svoja istraživanja nastave na matičnim univerzitetima.

Pravo apliciranja imaju polaznici postdiplomskih i doktorskih studija koji trenutno studiraju na jednom od univerziteta u ciljnoj regiji i koji već rade na svojim magistarskim ili doktorskim disertacijama, kao i postdoktoranti koji su doktorski studij završili odličnim rezultatima. Odbranjena doktorska disertacija u trenutku apliciranja ne smije biti starija od godinu dana.

Ostale informacije o načinu prijave možete pronaći na službenoj web stranici Univerziteta u Grazu: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/ .

Kontakt osoba na Univerzitetu u Grazu je

gđa. Christa Grassauer

Universitätsplatz 3, 8010 Graz, Austrija

 

Tel.: +43 (0)316 380 - 1254

+43 (0)316 380 - 9156

E-mail: christa.grassauer@uni-graz.at

erasmusplus.intl.incoming@uni-graz.at

 

Rok prijave je: 3. maj 2018. godine (u 13:00 sati). (Molimo da aplikacije ne šaljete na adresu Austrijske ambasade u Sarajevu.)