Javna predavanja za studente/ice i sve zainteresirane iz oblasti kulture i umjetnosti, te braka i spolnosti

Nastavnički fakultet organizira u ljetnom semestru akademske 2018./19.godine javna predavanja za studente/ice i sve zainteresirane iz oblasti kulture i umjetnosti, te braka i spolnosti. Specifične teme predavanja će obrađivati moderatorica diskusija doc.dr. Merima Jašarević Beganović sa gostima predavačima i predavačicama.

Većina predavanja održati će se na Nastavničkom fakultetu,u rasporedom nastave predviđenim učionicama (Stara zgrada učionica 1.). Također, neka od predavanja će se održati u kulturnim ustanovama Mostara poput Muzeja Hercegovine i Kluba čitalaca Gradske biblioteke u Mostaru.

Teme koje će stidenti/ce i šira javnost moći čuti i o njima diskutirati su, nastavne jedinice u sklopu predmeta Sociologija kulture i umjetnosti, Sociologija braka i spolnosti koji se slušaju na dodiplomskom studiju Odsjeka psihologija i sociologija.

Cilj ovih javnih predavanje je dvostruk: u primarnom, Nastavnički fakultet studentima će dati različite pristupe u razumijevanju specifičnih društvenih problema; sekundarno, Fakultet preko interdisciplinarnog pristupa različitih učesnika gostiju/šći predavača/ca dati će savremeni pristup u radu u nastavi stvarajući vertikalnu vezu Fakulteta sa različitim društvenim strukturama, nudeći taj način svoj studijski program Odsjeka psihologije i sociologije,  lako dostupan i orjentiran prema svim socijalnim kategorijama.

U prilogu se nalazi raspored svih predavanja.

Svi zainteresirani su dobrodošli/le!