Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente Nastavn.fakulteta i Studija Dizajn interijera i Farmacija upisane u akad. 2022/2023.god. - od 12.06. - 16.06.2023.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Dizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2022/2023.godini da su dužni u periodu od12.06. - 16.06.2023.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u junsko-julskim ispitnom roku 2023.godine.

LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće:REDOVAN STUDIJ- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu ili stolovima u hodniku u drugoj polovini maja 2023.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu ili stolovima u hodniku u drugoj polovini maja 2023.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica treće rate školarine (instrukcija o plaćanju objavljena na sistemu i web stranici)VANREDAN STUDIJ

- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu ili stolovima u hodniku u drugoj polovini maja 2023.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica treće rate školarine (instrukcija o plaćanju objavljena na sistemu i web stranici)

_____________________________________________________________________

 

PONEDJELJAK, 12.06.2023.GODINE (Studij Farmacija-sve godine i

Studij Dizajn interijera- I i II godina)

 

 

- od 09-09.45.sati – Studij Farmacija – I godina (29 studenata)

- od 09.45. – 10.30.sati – Studij Farmacija – II godina (33 studenta)

- od 10.30.-11.00. sati – Studij Farmacija – III godina (20 studenata)

- od 11.00. – 11.45.sati – Studij Dizajn interijera – I godina (23 studenata)

- od 11.45 – 12.15.sati – Studij Dizajn interijera – II godina i obnove II god. (27 studenata)

 

 

UKUPNO PLANIRANIH 132 STUDENTA ZA OVJERU

________________________________________________________________________

 

UTORAK, 13.06.2023.GODINE (Studij Dizajn interijera-III, IV godina i II ciklus i

Odsjeci Hemija, Pedagogija, Razredna nastava – I i II ciklus)

 

 

- od 09.-09.30.sati – Studij Dizajn interijera – III godina i obnove III god. (20 studenata)

- od 09.30.-10.00.sati – Studij Dizajn interijera – IV godina i II ciklus (19 studenata)

- od 10.-10.30.sati – Odsjek Hemija – II godina, IV godina, II ciklus (13 studenata)

- od 10.30. – 11.00.sati - Odsjek Pedagogija – II godina, IV godina i II ciklus (23 studenta)

- od 11.00. – 11.30.sati – Odsjek Razredna nastava –II, III godina i obnove III godine (24 studenta)

- od 11.30. – 12.00.sati – Odsjek Razredna nastava –IV godina i II ciklus (18 studenata)

UKUPNO PLANIRANIH 117 STUDENATA ZA OVJERU

___________________________________________________________________________

 

SRIJEDA, 14.06.2023.GODINE (Odsjeci Psihologija i sociologija, Psihologija-II ciklus, Sociologija-II ciklus)

 

od 9-9.30 sati - Odsjek Psihologija i sociologija, I godina (20 studenata)

od 9.30-10.15 sati – Odsjek Psihologija i sociologija, II godina i obnove II god. (20 studenata)

od 10.15-11.00 sati - Odsjek Psihologija i sociologija – III godina (23 studenta)

od 11.00-11.30 sati – Odsjek Psihologija i sociologija – IV godina (23 studenta)

od 11.30-12.00 sati – Odsjek Psihologija-II ciklus (16 studenata), Odsjek Sociologija – II ciklus (3 studenta) – Ukupno: 19 studenata

UKUPNO PLANIRANIH 105 STUDENATA ZA OVJERU

___________________________________________________________________________

 

 

ČETVRTAK, 15.06.2023.GODINE (Odsjeci Predškolski odgoj – I i III godina, Sport i zdravlje – I, II, III godina )

 

 

od 9-9.30 sati - Odsjek Predškolski odgoj, I godina i III godina (20 studenata)

od 9.30.-10.00 sati - Odsjek Sport i zdravlje, I godina (15 studenata)

od 10.00-10.30 sati - Odsjek Sport i zdravlje, II godina (17 studenata)

od 10.30-11.00 sati - Odsjek Sport i zdravlje, III godina (20 studenata)

od 11.00-11.30 sati - Odsjek Sport i zdravlje, IV godina (20 studenata)

od 11.30-12.00 sati - Odsjek Sport i zdravlje, II ciklus (9 studenata)

 

 

UKUPNO PLANIRANIH 101 STUDENT ZA OVJERU

___________________________________________________________________________

 

PETAK, 16.06.2023.GODINE – Odsjek Stručni studij iz oblasti sporta-sve godine i Odsjeci Biologija i Konzervacijska biologija i ekologija – sve godine)

 

 

od 09.00-09.45.sati – Odsjek Biologija –III, IV godina i II ciklus (11 studenata) i Konzervacijska biologija i ekologija - obnove III godine i IV godina (4 studenta) - Ukupno: 15 studenata

od 09.45. – 10.30.satiOdsjek Stručni studij iz oblasti sporta – I godina/I ciklus i II ciklus (I i II godina - 15 studenata)

od 10.30-11.30.sati – Odsjek Stručni studij iz oblasti sporta –I ciklus/ II i III godina (19 studenata)

 

 

UKUPNO PLANIRANIH 49 STUDENATA ZA OVJERU