Rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2022/2023.godini

U prilogu se nalaze rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2022/2023.godini.
 
Odluku o upisu kandidata donijet će Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te će kandidati uskoro biti obaviješteni putem web stranice Fakulteta. Molimo kandidate da prate stranicu.