Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima i obavijest o upisu primljenih kandidata (od 10.11.-16.11.2022.godine)

U prilogu se nalaze rang-liste primljenih kandidata  za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

 

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 10.11. - 16.11.2022.godine svakim radnim danom u terminu od 9-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.

 

 

Za upis je potrebno sljedeće:

 

REDOVAN STUDIJ

 

·        indeks i upisni materijal – 50 KM,uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, otići sa uplatnicom u Rektorat, kancelarija br.2-prizemlje i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa)

·        ljekarsko uvjerenje

·        2  slike

·        uplatnica od 400 KM, svrha doznake: N1501- Uplata za zimski semestar - akademska 2022/2023.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

·        uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

VANREDAN  STUDIJ

 

·        indeks i upisni materijal – 50 KM,uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, otići sa uplatnicom u Rektorat, kancelarija br.2-prizemlje i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa)

·        ljekarsko uvjerenje

·        2  slike

·        uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1601- Uplata prve rate školarine za II ciklus akad.2022/2023.god., žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

·        uplatnica od 80 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103 i N2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.