Raspored nastave za I (prvi) semestar III ciklusa/Doktorskog studija iz oblasti kineziologije