Termini za dodatni rok u oktobru za studente studija ZDRAVSTVENA NJEGA, koji su prijavili ispit

1. Anatomija, histologija i embriologija           17.10.2017.godine u 17.30.sati
2. Engleski jezik I                                            18.10.2017.godine u 11 sati, FHN, kabinet prof.dr. Edina Špago Ćumurija
3. Mikrobiologija i imunologija                         20.10.2017.godine u 14 sati, kabinet predmetnog nastavnika
4. Humana genetika                                        20.10.2017.godine u 14 sati, kabinet predmetnog nastavnika